Metod

Vår metod heter Go Academy. Vi arbetar både individuellt och på gruppnivå. Det är viktigt att komma ihåg att det krävs rutiner, tid och uthållighet för att det ska bli önskvärd effekt. De förväntningar vi har på de entreprenörer som finns i inkubatorn är att aktivt delta och dela med sig, vi växer tillsammans.

Go Academy består av:

Enskilda coachingssamtal
Med siteledaren, samtalen sker så ofta som du behöver, om det är en gång i veckan, en gång varannan vecka eller en gång månaden det avgör du, vi utgår ifrån den handlingsplan vi tar fram tillsammans.

Gemensam utveckling
Varje termin innehåller samtal och workshops med externa konsulter och affärsutvecklare. Under de gemensamma träffarna arbetar vi med olika ämnen. Det kan handla om affärsplan, varumärke och strategi, ekonomi eller digitala medier. Det är entreprenörerna i inkubatorn som tillsammans väljer vilka ämnen vi arbetar med under varje termin.

Level Up

I vårat samarbete med andra aktörer inom innovationskedjan har vi tagit fram en egen variant av Draknästet. I vår variant, Level up, söker vi inte finansiering utan feedback, nya perspektiv på idéerna och nya kontakter. Vi bjuder in en expertpanel som entreprenörerna får pitcha sin idé för. Level Up är även examensprovet för entreprenörer som ska göra sin exit från inkubatorn. Vid Level up använder vi SRI’s pitchmodell NABC.

Go Academy riktar sig enbart till entreprenörer i Go Business.