Erbjudanden

VI VÄXER TILLSAMMANS
Vår metod heter Go Academy och med den arbetar vi både individuellt och på gruppnivå. Vårt förhållningssätt bygger på att entreprenörerna själva påverkar vad vi ska fokusera på. På så sätt skapas ett relevant innehåll som alltid är aktuellt för deltagarna som finns i inkubatorn. Vi förväntar oss att alla entreprenörer deltar aktivt och delar med sig till varandra av såväl framgångar och goda exempel som motgångar och misstag. Det är också viktigt att komma ihåg är att det krävs rutiner, tid och uthållighet för att uppnå önskvärd effekt. Efter sin tid i med oss har entreprenören själv mejslat ut sitt egna sätt att förverkliga sina idéer på, och vi övar mycket på dem entreprenöriella förmågorna, MOSAIK:

M- Mod
O- Osäkerhetstolerans
S- Samverkan
A- Ansvar
I- Initiativ
K- Kreativitet

GO ACADEMY består av

Individuell affärsrådgivning
Du får enskilda coachsamtal med innovationsledaren. Samtalet utgår från en handlingsplan som vi tar fram i starten och sedan reviderar tillsammans.

Gemensam utveckling
Vi har regelbundet gemensamma träffar där vi arbetar med och diskuterar olika ämnen som affärsplan, strategi och varumärke, ekonomi eller digitala medier. Entreprenörerna i inkubatorn väljer terminsvis vilka områden vi ska jobba med.
Flera gånger per år bjuder vi även in till föreläsningar och workshops med externa konsulter och affärsutvecklare.

Samarbete med experter i näringslivet
I metoden Go Academy ingår Level Up, ett tillfälle för entreprenörerna i inkubatorn att bredda sina perspektiv och undersöka sina möjligheter och utmaningar genom feedback från en objektiv expertpanel. Vid Level Up skapas förutsättningar för entreprenören att se sig själv, marknaden och företagandet med nya ögon. Det nyvunna perspektivet ska uppmuntra entreprenören att ta nya chanser, utvärdera marknadsandelar och kundgrupper och ge vägledning till vidareutveckling av befintliga koncept som kan främja tillväxt i företaget. En riktig boost helt enkelt!
Level Up är även examensprovet för entreprenörer som ska göra exit från inkubatorn.

Go Academy riktar sig enbart till entreprenörer i Go Business Incubator.

PROCESSEN
Processen går till så här. Du ansöker via webbfomuläret under fliken ansök, både om du vill söka till Hangout eller inkubatorn. Söker du till Hangout så börjar vi med ett möte och en inbjudan till första entreprenörsträffen. Söker du däremot till inkubatorn kommer du bli kallad till en intervju där vi vill skräddarsy ett erbjudande speciellt till dig.

Pris? 0 kronor, eftersom vi har finansiärer som investerar i Go Business Incubator, och det vill vi investera i dig. Se mer under finansiärer.