Mikrolån

MÖJLIGHET TILL EKONOMISK BOOST VID STARTEN

Ibland behövs ett litet startkapital för att komma igång, eller komma vidare. I första läget hjälper vi till med att undersöka möjligheterna till starta-eget-bidrag från Arbetsförmedlingen och/eller vilka andra bidrag som kan finnas att söka. Men ibland behövs andra lösningar.

Go Business erbjuder i samarbete med Sparbanken Nord ett mikrolån som främjar möjligheten att förverkliga nya tjänsteidéer. Erbjudandet är ett mindre banklån som kan nyttjas och utbetalas på olika sätt. Alla som är inskrivna hos Go Business har möjlighet att ansöka om lånet, som till exempel kan användas för att köpa in nödvändig utrustning, hyra en lokal eller vara ett ekonomiskt stöd om du har en spännande idé men behöver en inkomst i starten för att kunna komma igång.

Sparbanken Nord har av tradition ett stort engagemang inom såväl näringsliv som offentlig verksamhet. De samarbetar med oss för att skapa fler arbetstillfällen och bidra till en positiv samhälls- och näringslivsutveckling i regionen. Vår gemensamma lösning innebär att personal från banken kommer till Go Business och informerar om vilka tjänster de erbjuder. När en entreprenör vill ansöka om ett lån fungerar Go Business som ett stöd där vi är med och gör en individuell plan tillsammans med entreprenören och banken. Våra coacher handleder och ser till så att planen följs och att pengarna används till rätt saker. På så sätt får entreprenören en positiv första kontakt med banken, som i sin tur får träffa nya företagare i ett tidigt skede.

För varje låntagare görs en sedvanlig kreditprövning. Återbetalningsplanen är individuell, men generellt börjar återbetalningen först när det är dags att lämna Go Business och verksamheten är igång.

Kontakta oss om du vill veta mer.