Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Projektet Go Cloud ska stärka innovationskraften i hela regionen

Projektet Go Cloud ska stärka innovationskraften i hela regionen. Go Cloud ägs och drivs av Piteå Science Park för att utveckla Go Business. Projektet pågår 2019-01-01–2021-12-31. Finansiärer är  Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Luleå kommun, Piteå kommun, Skellefteå kommun och Sparbanken Nord.

Go Business 2.0

Digitalt inkubatorerbjudande

Go Cloud ska bidra till att stärka innovationskraften i hela regionen har även föregåtts av en förstudie som syftade till att undersöka lämpliga tekniska lösningar för en platsoberoende inkubatorverksamhet. Utvecklingen av det digitala innovationsstödet kommer att byggas på de förslag på appar, videokonferensprogram och plattformar för digital affärsutveckling som togs fram under förstudien.

Bild på deltagarna i Level Up
Go Academy

Sprida metoden till kommunerna

Projektet har förankrats i 13 kommuner som kommer att bidra till utvecklingen i projektet genom att bistå med ambassadörer vars uppgifter är att säkra att projektet når ut till kommunens företag. Projektet kommer också att anordna lärseminarier i syfte att sprida kunskapen om metoden ”Go Academy” för att deltagande kommuner själva ska bli kunskapsbärare av innovationsutvecklingsmetoden.

Ny verksamhetsort

Go Business inkubator i Skellefteå

Projektets övergripande mål är att öka tillgängligheten till system och miljöer som främjar innovationsarbete för entreprenörer med tjänsteinnovationer inom främst kulturella och kreativa näringar (KKN) och övrig tjänstesektor, detta ska göras genom att utveckla ytterligare en fysisk mötesplats för innovativt arbete genom att etablera en Go Business inkubator i Skellefteå. Projektet ska även utveckla ett digitalt innovationsstöd för att kunna erbjuda ett platsoberoende innovationsstöd.

Nytt erbjudande

Go Business Hangout

Projektet är en fortsättning av Go Business Tjänsteinkubator som drevs under tiden 20150901–20180430. Utöver att projektet nu vill bredda verksamheten och etablera en inkubator i Skellefteå så ska det också vidareutveckla konceptet genom aktiviteten ”Hangout” – en förinkubator med syfte att inspirera fler individer med tidiga innovationsidéer.