Vår målgrupp

Vi hjälper entreprenörer att driva upp sina idéer. De entreprenörer som kommer till oss har ett tankesätt där de vill påverka innehållet i inkubatorserbjudandet. Det är centralt för dem att vi erbjuder :

Sociala cirkeln
I vardagen består den sociala cirkeln av vänner och bekanta eller människor med liknande intresseområden som agerar rådgivare att vända sig till när en individ behöver råd och stöd. I Go Business Incubator är idén att entreprenörsgruppen ska fungera på samma sätt, en blandning av människor med olika bakgrund ger varandra stöd och råd för att lösa problem och utveckla sina verksamheter.

Livsstil
Att vara entreprenör är en livsstil oavsett bransch eller vilken typ av företag det handlar om. Vi vill skapa hållbara entreprenörer genom en stark förståelse för, och kunskap om vad det innebär att vara entreprenör idag.

Innovation
I inkubatorn skapar vi möjligheter för entreprenörer och innovatörer att växla upp sin idé för att kunna leva på den. Vi tittar på hur företaget kan drivas utifrån aspekterna ekonomi, idé och hållbarhet. Vi förenklar vardagen för de entreprenörer som är en del av inkubatorn. Vi arbetar konstant med att utveckla och utvärdera vårt arbetssätt och våra kunskaper för att leverera en bra tjänst till entreprenören.

Förtroende
Genom att bygga erbjudandet kring entreprenörernas behov av att mötas, och genom att leverera vad vi lovar, bygger vi ett förtroende hos deltagarna som är avgörande för att lyckas. Med ett transparent förhållningssätt till våra metoder och de verktyg vi arbetar med skapar vi en tydlighet kring vårt arbete.

Meningsfullhet
Vi vill att norra Sverige ska växa och utvecklas. Vi vet att kreativitet och entreprenörskap skapar tillväxt, därför är vårt mål att stödja lokala entreprenörer, som i sin tur bidrar till att skapa en attraktiv region. Vi önskar att fler människor vill och vågar satsa på sina idéer och starta företag här, i norra Sverige.

Tillgänglighet
Vår digitala testbädd ska vara tillgänglig, vi som innovationsledare har ett gott värdskap där alla är sedda och möts av en öppen och välkomnande attityd. De fysiska och digitala platserna ska ses som en och samma plats, en plattform för vårt arbete som är tillgänglig för entreprenörerna när det passar dem.

Vi stöttar även kommuner och näringslivsutvecklingsbolag i Övre Norrland, och vi vill tillsammans med dessa skapa nya förutsättningar till att fler kan leva på sin passion här, men med hela världen som marknad.