Vi sammanfattar projektperioden

Etablering av en inkubator i Luleå, utveckling av nya affärsutvecklingsverktyg, finslipade metoder och 66 nya entreprenörer. Vi sammanfattar en händelserik projektperiod och ser nu fram emot att utveckla verksamheten vidare med nya spännande koncept.

 

Marcus Olsson och Marina Eriksson började nästan samtidigt som siteledare hos Go Business för snart två år sedan. Verksamheten stod då inför en ny projektperiod och flera utvecklingsidéer som skulle förverkligas. Ett av de stora delmålen var att etablera Go Business i Luleå, som finns i Luleå Science Park sedan mars 2016. Något som till en början handlade mycket om rekrytering av nya deltagare och nätverksbyggande med andra aktörer.
– Startsträckan var ganska lång. Inte många kände till vad Go Business är och vilket stöd vi erbjuder men nu har det lossnat. Vi har blivit ett namn och har ett bra inflöde, säger Marina som är siteledare i Luleå och har jobbat hårt med den nya etableringen.

Samverkar med varandra
Totalt har 66 nya entreprenörer fått stöd från Go Business under de senaste två åren. Verksamheten har även breddat sin målgrupp.
– Tidigare riktade vi oss nästan uteslutande till de kreativa och kulturella näringarna men nu välkomnar vi alla med tjänsteidéer. Våra entreprenörer kommer från alla möjliga branscher, säger Marcus som är siteledare i Piteå.
Det finns en viss skillnad mellan de två fasta inkubatorerna. I Piteå kommer många av tradition från det närliggande universitetet. Här är utmaningen att rekrytera nya entreprenörer utanför universitetet och att stärka varumärket bland piteborna. I Luleå rekryteras de flesta tvärtom utifrån och det är svårare att nå studenterna. Trots skillnaderna ser de sig som en enhet. Mellan siterna finns ett nära samarbete, med regelbundna träffar.
– Det är så kul när vi sammanstrålar, alla har så mycket att prata om och entreprenörsmässigt är alla på ganska samma nivå. Även om branscherna ibland ligger långt ifrån varandra är utmaningarna och frågorna ungefär likadana, säger Marina.

Stort intresse för konceptet
Ett annat mål har varit att undersöka möjligheten att paketera modeller och metoder och erbjuda Go Business tjänster på orter i regionen som inte har en egen inkubator. Go Business FLEX har gjort nedslag med inspirations- och idéworkshops i många kommuner. Dessutom har det utvecklats ett franchisingkoncept, med Boden Science Park som första
kund. Enligt Marcus står fler kommuner nu i kö för att ta del av konceptet.
– Vi jobbar med att se över hur vi kan kommersialisera oss ännu mer. Flera nyheter är på
gång och det är viktigt att varumärket används på rätt sätt. Go Business är inte bara en metod utan även en miljö och ett förhållningssätt. Den kärnan måste alltid finnas kvar.

Värdefulla kunskaper
All kunskap som utvecklats inom Go Business genom åren har landat i en Workbook, ett värdefullt arbetsverktyg som kommer att lanseras inom kort.
– Våra samlade kunskaper och erfarenheter under tio år har landat i något fysiskt som vi kan dela konkret med våra entreprenörer. Det är ren magi, säger Marina som önskar att fler ska förstå vad Go Business är.
– Vi har lång erfarenhet och ligger i framkant med våra metoder. Bland de som känner till oss har vi ett mycket gott rykte och vi vill verkligen nå ut ännu bredare för att kunna stötta ännu fler entreprenörer.
Marcus ser att de har åstadkommit mycket under projektperioden.
– Vi har satt verksamheten på kartan med sajter i Piteå och Luleå som fungerar väldigt bra och det känns som att vi börjar få en tydlig struktur i verksamheten. Jag känner en stolthet över det vi har gjort.

Text och foto: Britta Elfving-Persson