Årets Smartup lanseras i Skellefteå

Go Business är med och lanserar ett nytt pris i Skellefteå. Tävlingen Vinn ett AB som genomförts sedan 2013 ersätts nu av utnämningen Årets Smartup. Samtidigt samlas alla företags- och innovationsfrämjande aktörer under det gemensamma paraplyet Smartup Skellefteå, för att ytterligare förenkla vägen till idé- och affärsutveckling.

– I Skellefteå är vi redan väldigt duktiga på att samverka inom stödsystemet, men vi vill bli ännu bättre på att visa upp vårt samlade erbjudande. Här finns väldigt många aktörer som erbjuder olika former av rådgivning och support för den som vill utforska en tidig idé, starta eget eller växla upp sitt företag på olika sätt. Det kan gälla såväl nystart som affärsutveckling och innovation i etablerade företag. Samtidigt märker vi att människorna som sitter på idéer och utvecklingsplaner ibland upplever systemet som lite rörigt. Dessutom behöver vi bli bättre och tydligare på att marknadsföra möjligheterna som finns kopplat till att starta och utveckla företag i Skellefteå också på en nationell och internationell arena. Paraplyet Smartup hjälper oss att kommunicera på ett samlat sätt, bli tydligare och nå ut bredare, så att ännu fler får reda på vilka möjligheter som finns, säger Ida Lindh, näringslivsutvecklare på Skellefteå kommun.

Namnet Smartup valdes i samråd med alla företags- och innovationsfrämjande aktörer, eftersom det fångar in att stödet man kan få både handlar om en smartare företagsstart och om smart affärsutveckling, samt att begreppet smart tillväxt är något som genomsyrar både nationella och regionala utvecklingsplaner.

Samarbetet inom Smartup Skellefteå sker genom dagligt utbyte, en gemensam styrgrupp, viss gemensam marknadsföring, en delad aktivitetskalender och priset Årets Smartup, som delas ut för första gången på Alvargalan den 31 januari 2020.

Priset ersätter Vinn ett AB, där idébärare tidigare kunnat tävla om stöd för att förverkliga sin affärsidé. Nu blir det istället de olika aktörerna inom Smartup Skellefteå som nominerar personer eller företag som de har haft kontakt med under året.

– Vi vill lyfta dem som tagit del av stödsystemet och visat ett särskilt driv och entreprenörsanda. Affärsidén eller utvecklingsinsatsen som har genomförts ska också ha potential att skapa tillväxt på ett hållbart sätt. Ett annat kriterium som vi utgår ifrån är att vinnaren verkligen ska ha konkret nytta av priset. Precis som i Vinn ett AB får Årets Smartup möjlighet till gratis rådgivning inom ekonomi, juridik, marknadsföring och affärsutveckling, men formerna för det kommer att anpassas mer efter det specifika behovet, säger Ida Lindh.

Utöver arbetet med att Årets Smartup kommer Smartup Skellefteå att synas på nationella mötesplatser, såsom hemvändareventet PS Vi saknar dig i Stockholm, samt få en landningsplats på Skellefteå kommuns webbplats. En gemensam symbol ska tas fram för att skapa igenkänning, och en bredare lanseringskampanj i Skellefteå är också att vänta.

– En enskild idébärare eller entreprenör ska inte behöva hålla reda på alla olika aktörer och deras inriktning, utan alla inom Smartup ska kunna guida dig vidare till rätt stödfunktion. Hela poängen är att sänka trösklarna för att ta kontakt och att kunna utveckla, verifiera, finansiera och skala affärsidéer och innovationer på ett smartare sätt, säger Ida Lindh.

I Smartup Skellefteå ingår för närvarande Skellefteå kommuns näringslivskontor, Skellefteå Science City, Nyföretagarcentrum Skellefteå, Go Business, Arctic Business, Coompanion, LTU Business, Idélabbet, IUC Norr, Almi, Idéforum, Exploratoriet, Adopticum, Business Sweden samt projekten Innovation +, Sportup North och Arctic Design of Sweden.