Containing Greens: Att odla i subarktiskt klimat

Möt Containing Greens – Bolaget som skördar både framgångar och växter. Mitt i RISE forskningsdatacenter hittar vi ett grönskande rum, inte större än en container. Här bedriver Containing Greens sitt pilotprojekt för att odla hydroponiskt – allt för att på lång sikt kunna förse invånarna med färska grönsaker året runt på ett hållbart sätt.

Vad är då hydroponisk odling – och vad är bakgrunden till att detta unga bolag vinner tävlingar såsom Venture Cup Idea Nord, W-Powers innovationstävling och får mycket uppmärksamhet i pressen?

Vad är hydroponisk odling?

Hydroponisk odling är inget nytt påfund, utan har gjorts väldigt länge. Ordet hydroponik kommer ursprungligen från grekiska – där hydro betyder vatten och ponic  betyder arbeta. Vatten i arbete helt enkelt. Hydroponisk odling innebär att du kan få växter att må bra utan jord. Näringstillförsel och vatten är allt som krävs. En annan fördel är att du också kan bygga odling på höjden – vilket gör att du kan få ut betydligt mer växter på en så liten yta som möjligt.

Containing Greens vill hitta lösningar för att kunna erbjuda närproducerat och hållbar odling i subarktiskt klimat. Det är ett problem att vi fraktar grönsaker runt jorden – istället för att odla dem här på plats. 91% av grönsakerna som äts i Norrbotten kommer inte från länet – och det är ett problem. Just nu pågår ett pilotprojekt där de första skördarna varit framgångsrika, och där allt kontrolleras in i minsta detalj – allt från energiförsörjningen till PH-värdet i vattnet. Målet är att bygga system som kan fungera med spillvärme – och i vårt kalla klimat. Vi frågade teamet bakom Containing Greens (Moa Johansson, Ellinor Emilsson, Adrian Arrosamena Mellgren och Andreas Eklund) vad de tror är bakgrunden till att de får mycket uppmärksamhet, press och vinner priser.

Vilka är framgångsfaktorerna?

Vi i teamet har alla olika bakgrund, både sett till utbildning och annat – men samtidigt är vi tillräckligt lika för att kunna samarbete bra och har gemensamma intressen för odling, självförsörjning och hållbarhet.Vi kompletterar varandra! Att vi är fler gör bland annat att vi tvingas organisera oss. De andra håller en ansvarig för att man gör vad man sagt att man ska göra så då blir det av att man gör även lite småjobbiga saker som man annars lätt skjuter upp. Att vi är fler har också gjort att alla inte behöver göra allt, och att vi kan skicka en av oss som representant. Livet runt omkring går upp och ner, men är man fler så kan man avlasta och täcka upp för varandra när det behövs. Utöver det tror vi att några av punkterna nedan är viktiga delar:

  • Förstudien som gjordes i ett tidigt skede, där vi intervjuat många samt gjort ordentlig marknadsundersökning. Detta gav oss ett bra underlag och många infallsvinklar att bygga vidare på.
  • Vår vilja att berätta om idén! Bra presentationsmaterial och bra bilder underlättar för att kunna förklara idén för andra – och sedan ta många möten med personer som kan hjälpa, eller behöva lyssna till vår idé. Vi har hört av oss till massvis med människor på olika organisationer. Det finns många som gärna tar ett snabbt 30 minuters-möte.
  • Vi har sökt stöd hos flera olika organisationer för nya företagare. Det ger både kunskap – men också att gruppen har gemensamma utgångspunkter att fortsätta diskutera kring.
  • Vi är bra på att gå från idé till handling. Att våga ta steget till att testa praktiskt, bygga prototyper, göra sociala medie-inlägg, skriva det där mejlet. Det är såklart viktigt med strategier och planer – men sen måste man ta steget också.

Vill du läsa mer om Containing Greens eller komma i kontakt med dem? Besök gärna deras webbplats!