Anna Lundqvist

Behöver du hjälp med att genomföra en förändring, eller ett utvecklingsprojekt?
Eller vill du lära dig hur du får saker gjorda snabbt och effektivt?

Min inriktning är projektledning och effektivt genomförande av förändringsprocesser, från tanke till handling, och att hjälpa organisationer skapa utveckling och tillväxt på ett hållbart sätt.
Jag har ofta rollen som projektledare och är den som ser till att saker blir genomförda på ett bra sätt, men erbjuder även stöd till chefer och ledare och håller utbildningar i projektledning, ledarskap och effektivitet i förändringsprocesser. I botten har jag civilingenjörsutbildning och mer än 20 års yrkeslivserfarenhet av ledaruppdrag, chefsuppdrag och projektledning inom både privat och offentlig verksamhet.

Anna Lundqvist
Complete Consulting
070-261 62 81
anna@completeconsulting.se
Complete Consulting – konsulttjänster med inriktning mot projekt- och processledning, utbildning och ledarskap.

annalundkvist

Foto: Olivia Markström