Custum drums

Cristers affärsidé är att bygga personliga och prisvärda custom trummor för såväl amatörer som proffisionella musiker. För att förklara begreppet custom så kan man likna det vid alla tv-program som gör custom jobb t.ex. Roomservice, occ choppers, American hot rods, osv. Alla dessa grundar sig i att kunden söker något unikt och personligt, en bil, ett rum, ett smycke, något som ingen annan i hela världen har.

E-post: info@c-customdrums.se
Hemsida: http://c-customdrums.se