Fruktträd i Norr

Jenny Hakeberg driver företaget Fruktträd i Norr som är specialiserade på beskärning av fruktträd och är en av väldigt få utbildade trädbeskärare i norra Sverige. Fruktträd är värdefulla växter, både för att ägaren investerat tid och pengar i träden och att hen ofta har en känslomässig koppling till dem. Träden behöver beskäras regelbundet från plantering och genom hela livet för att få en bra struktur, må bra och ge frukt. Att anlita en utbildad beskärare är en trygghet för den som är rädd om sitt träd och inte vill riskera att skada eller förstöra trädet. Fruktträd i Norr vill inspirera till ett intresse för natur, mångfald, odling och ekologi så att vi gemensamt kan ta steg mot ett mer hållbart samhälle.

Besök Fruktträd i Norrs webbplats för att lära dig mer om beskärning av fruktträd