Hälsoföretagarna i Norr

Hälsoföretagarna i Norr arbetar med att öka människors hälsa främst på företag, men också hos privatpersoner.
Till företag säljs hälsoprofilbedömningar där en bild av hälsa i helhet framkommer för varje person. Profilerna slås sedan ihop till en arbetsplatsprofil där man kan se vilka hälsoförändringar som just detta företag är i störst behov av. Utefter det vill vi lägga upp en handlingsplan med olika hälsomål, för att öka hälsan på företaget. Sedan sker en ny omgång av hälsoprofilbedömningar efter ett år för att se vilka förbättringar som skett.
Till privatpersoner säljs individuella tjänster så som massage, kostrådgivning, kostschema, kostanalys, träningsprogram, personlig träning samt allmänna hälsosamtal.

 

Kontakt: info@halsoforetagarna.se