HEARTSONG SISTERHOOD

Bland det finaste jag vet är när jag får uppleva människor landa in i sig själva, finna lugnet och få kontakt med sig själva och det unika som ger dem glädje och energi. Det som får deras hjärtan att sjunga. Forskning visar att kvinnor utvecklas mer och når sina mål och drömmar lättare, när de gör det i gemenskap med varandra.

Därför har jag skapat Heart Song Sisterhood, ett gruppcoachningsprogram med fysiska träffar och ett inspirerande online community där jag stöttar och coachar empatiska, högkänsliga kreativa kvinnor, som vet att det är något mer de är här för att göra eller ge och är redo för nästa utvecklingskliv.

Under drygt 20 år av egen personlig utveckling har jag samlat på olika enkla, konkreta tekniker från yoga, meditation, mindfulness, medveten andning och energimedicin. Jag har också lärt mig hur stark tankens kraft är och hur vårt fokus påverkar hur vi mår och har det i livet. Jag älskar att få lära ut dessa enkla vanor som kan göra så stor skillnad för hur vi mår och upplever vår vardag.

Heart Song Sisterhoods verkliga magi skapar vi tillsammans. I en trygg, accepterade miljö får dessa kvinnor stöd att våga tro på sig själva och sin unika kraft. De tränar på att lyssna in sig själva, så att de lättare kommer i linje med det som de innerst inne brinner för. De får hjälp att skapa enkla, hållbara vanor, utmana sina föreställningar och välja ett mindset som stöttar och håller fokus på den förändring de vill skapa. De får också uppleva kraften i att göra den här resan tillsammans med likasinnade – alla berikas av varandras olika växande och lär sig så mycket av att spegla varandra.

Min vision är att Heart Song Sisterhood kommer att växa och även omfatta tjejgrupper. Jag vet att det skulle gå att göra stor skillnad för unga tjejers psykiska hälsa att få möjlighet att lära sig dessa tekniker redan i låg och mellanstadiet. Därför finns planer på ett pilotprojekt för tjejer på mellanstadiet.

”Maria tar emot och guidar en på ett sådant äkta och genuint sätt, skapar en atmosfär där man vågar visa sin sårbarhet inför andra och och på så sätt komma framåt i sin personliga utveckling. Hon lyckas verkligen skapa en speciell sammanhållning, systerskap inom gruppen gör det med både enorm glädje och stor förståelse för den enskilda deltagaren” Mervi

 

www.heartsong.se