Johan Rinman

Johan spelar indisk klassisk musik, en musiktradition som ofta förknippas med instrument som t.ex. sitar eller tabla. Det unika är att Johan spelar den indiska musiken på piano. Mötet mellan de österländska tonerna och det västerländska instrumentet skapar en unik musikupplevelse. Och eftersom det finns en raga (”färg/melodi” på sanskrit) för varje högtid, årstid och tid på dygnet, så är ingen stund med Johan vid pianot den andra lik.

E-post: johan@johanrinman.se
Hemsida: http://www.johanrinman.se/