Johan Viklund – Snow Security

Johan Viklund är grundare och ägare till IT-säkerhetsföretaget Snow Security.

Tillsammans med er personal går vi igenom er miljö och hjälper till att åtgärda de säkerhetsbrister vi hittar. Snow Security utför även konsultationer inom informationssäkherhet. Vi är er säkerhetspartner i den digitala världen helt enkelt.

 

Webb: Snowsec.se

E-post: johan@snowsec.se