Lawino Maria Johanson

Marias affärside är Underground yoga. Hon vill fylla kundens behov av hälsosam och rogivande träning i etisk och estetisk inramning. Detta med att tillhandahålla klasser som Asthanga yoga, Yogic Arts, Thai massage, gravid yoga, dans m.m. i tillrättalagd miljö med personlig service. Dessutom vill Maria erbjuda ekologiska hälsosamma produkter i en shop avdelning och möjlighet att fika/äta på plats

E-post: lawinoma@gmail.com