Mi Lo

Insikten om ”att vistas i vackra miljöer ger vackra tankar”.
Alla människor får upplevelser och reaktioner utefter den
miljö hon befinner sig i. Milo är ett företag som erbjuder
olika inredningstjänster, främst till offentliga verksamheter
och företag, men också privatpersoner.

E-post: marina.bergman@mi-lo.in
Hemsida: http://www.mi-lo.in
Facebook: www.facebook.com/pages/Mi-Lo/133490926696414