Nativa

Charlotte Hellgren frigör kraften hos ledare och medarbetare att veta, vilja, kunna och agera för att bidra till en bättre värld. Hon stöttar organisationer att göra plats för och ha verktyg att samskapa livslångt lärande, verklig förnyelse och hållbar innovation. Resultatet är individer och organisationer med förbättrad återhämtningsförmåga och ökad delaktighet som med nyfikenhet, mod och förmåga står bättre rustade för framtiden.

Besök Nativas webbplats och läs mer om Charlottes arbete