Popkult Nord

PopKult Nord

PopKult Nord drivs av den ekonomiska föreningen Populärkultur i Luleå och verksamheten leds av Johan Albihn och Henrik Josefsson.
Johan är en göteborgare i exil som sökte sig till Luleå för studier och är numera nästan färdig civilingenjör i maskinteknik. Han har ett långt engagemang inom musik och teater, utbildning inom film och ljud, samt har ett stort intresse för spel i alla dess former, från dator- och tv-spel till brädspel.
Henrik är född och uppvuxen i Luleå. Efter att först ha övervägt studier på annan ort så föll valet ändå på Luleå tekniska universitet där han idag är i slutet av sin utbildning inom Industriell Ekonomi. Henrik har ett stort intresse för spel och kultur samt även lång erfarenhet av arbete kring en scen samt erfarenhet av arbete både framför och bakom en kamera.

PopKult Nord har som uppgift att främja populärkultur i Luleå och Norrbottens län. Till populärkultur räknar vi allt från de klassiska kulturella uttrycken så som teater, sång och dans, till mer moderna så som tv- och datorspel, cosplay, rollspel och serier. Vår verksamhet bygger på samarbeten med andra föreningar och engagerade, och vårt mål är att belysa och stötta alla som bedriver verksamhet inom det populärkulturella området.

 

Kontaktuppgifter gärna oss:

johan.albihn@gmail.com
073-7536084

josefsson.h.henrik@gmail.com
073-8282352