Röstcenter

Sång- och röstvårdslektioner tjänster till alla som vill sjunga eller på annat sätt utveckla sin röstkompetens. Privatpersoner som sätter upp individuella mål för sin röstutveckling och företagare som i anslutning till sina affärsuppdrag behöver röstutveckling och kunskap om det talande verktyget.

E-post: info@rostcenter.se
Hemsida: http://www.rostcenter.se
Facebook: http://www.facebook.com/voicecenter