Sara Holm

Sara Holm driver världens minsta mediebyrå Fem kvadrat.

 

sara@femkvadrat.se

www.femkvadrat.se