SELIM

SELIM är en strategisk partner till små och medelstora företag som erbjuder råd och stöd med fokus på verksamhetsutveckling och strategisk planering. Vi stöttar företag att identifiera, formulera och realisera utveckling.

www.selim.se