The world studio of Nanna

The World Studio of Nanna består av produktion av olika konserter, festivaler och sångundervisning. Våra kunder är privatpersoner, körer, kyrkor och företag och vi jobbar i konsertlokaler på festivaler och ovanliga konsertplatser: galleria, flygplats, halvbyggda byggnader etc.

E-post: theworldstudioofnanna@gmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/theworldstudioofnanna