Go Academy – vi växer tillsammans

Go Business har funnits sedan 2008 och vi är en av landets ledande inkubatorer inom kreativa och kulturella näringar. Sedan starten har vi hjälpt över 200 entreprenörer att lyckas. Vi är stolta över resultatet – 4 av 5 entreprenörer som deltagit i inkubatorn driver fortfarande bolag. Det känns fantastiskt eftersom det är en hjärtefråga för oss, att möjliggöra att fler kan leva på sina passioner och de idéer de verkligen brinner för. Vi kallar vår metod Go Academy. Den bygger på en kombination av gemensamma föreläsningar, workshops, nätverksträffar och individuella coachsamtal. Ett stort fokus ligger på att utveckla de entreprenöriella förmågorna och att växa tillsammans. Det här får du som deltar i något av våra program.

Individuell coachning, föreläsningar och workshops

Du får enskilda coachsamtal med en innovationsledare som utmanar, vägleder och hjälper dig framåt. Samtalen utgår från en handlingsplan som vi tar fram i starten och sedan reviderar tillsammans. Under föreläsningar och workshops får du olika verktyg som du kan jobba med och stämma av med din coach.

Gemensam utveckling

I vardagen består vår sociala cirkel av vänner och bekanta eller människor med liknande intresseområden som vi kan vända oss till när vi behöver råd och stöd. Inom Go Business är idén att entreprenörsgruppen ska fungera på samma sätt. En blandning av människor med olika bakgrund ger varandra stöd och råd för att lösa problem och utveckla sina verksamheter. Att skapa en stark och inspirerande community är ett av våra mål, eftersom vi vet att en stor del av din individuella utveckling sker i mötet med andra entreprenörer.

Stärka dina entreprenöriella förmågor – MOSAIK

Att vara entreprenör är en livsstil, oavsett bransch eller vilken typ av företag det handlar om. Vi vill skapa hållbara entreprenörer genom en stark förståelse för, och kunskap om, vad det innebär att vara entreprenör idag. Därför jobbar vi både individuellt och på gruppnivå – och förutsätter att du som entreprenör deltar aktivt, tar ansvar för din egen utveckling och delar utmaningar, idéer och feedback med andra. För att du ska utvecklas som entreprenör och företagare har vi alltid fokus på att utveckla de entreprenöriella förmågorna: MOSAIK.

  • M – Mod
  • O – Osäkerhetstolerans
  • S – Samverkan
  • A – Ansvar
  • I – Initiativ
  • K – Kreativitet

Peppad på att vara med?

Go Business har två olika program som du kan delta i: Hangout för dig som vill utforska ditt företagande och testa din idé, och Inkubator för dig som vill satsa fullt ut och växla upp arbetet med att ta ditt företagande framåt. Är du peppad på att vara med? Klart du är. Kontakta oss, så får vi lära känna varandra lite bättre. Vi är nyfikna på din affärsidé!