Lär känna våra entreprenörer – Carina Henriksson

GlesbygdsDivan är namnet på både Carina Henrikssons produktionsbolag och hennes alter ego. I sitt företag skapar och säljer Carina Henriksson musik- och teaterföreställningar, skriver musik och manus samt erbjuder ReVoice-terapi och röstmassage.

VAD FICK DIG ATT VILJA STARTA FÖRETAG?

Många spännande projekt och roliga samarbeten är ogjorda. En drivkraft är att lyfta in våra minoritetsspråk till en musikgenre där språken inte varit vanligt förekommande, i syfte att nå en ny publik, skapa nyfikenhet, öka kunskapen om våra minoriteter och vår mångkultur. En annan att initiera kulturprojekt och skapa angelägen scenkonst som tar avstamp i vår kultur, musik och historia för att i nästa led, produktionsledet, skapa arbetstillfällen till de kulturarbetare som bor och verkar i regionen. Opera Vildmark fungerar idag som en visionskuvös till GlesbygdsDivan. Den föddes ur en vilja och ambition att göra operan mer lättillgänglig; att kultur är allas rättighet oavsett var du bor i landet; att öka intresset för en smal konstform; att hitta nya scener och ny publik. Idag ansvarar de för olika delar i produktionsapparaten.

BESKRIV MED EN MENING VAD DITT FÖRETAG ERBJUDER?

Vi skapar och säljer musik-och teaterföreställningar med Nordkalotten som huvudsakligt verksamhetsområde, erbjuder REVoice-terapi, röstmassage, sånglektioner och håller föredrag.

VILKET PROBLEM/UTMANING VILL DU LÖSA FÖR DINA KUNDER?

Vi erbjuder skräddarsydda kulturupplevelser och levererar exklusiv och jordnära underhållning till företag, föreningar, offentlig sektor och privata uppdragsgivare

OM DU TAR I FRÅN TÅRNA, VAD ÄR DITT DRÖMUPPDRAG ELLER DIN DRÖMKUND?

Jag vill fortsätta bygga nätverk, samarbeta, utmanas och utvecklas. Jag vill skapa angelägen scenkonst och arbetstillfällen som gör det möjligt för kulturversamma att bo och verka i de norra länen

VAD ÄR DITT FÖRETAGS VARFÖR (HUR GÖR NI VÄRLDEN LITE BÄTTRE)?

Samverkan, samarbete, samexistens är vår grund. Flexibilitet, lyhördhet, innovation våra ledmotiv. Vi tänker långsiktigt, inkluderar ett miljöperspektiv och skapar där vi står. Vi vill vara med och bygga ett attraktivare län som gör att människor vill bo och verka här.

 


Vill du också utvecklas i rollen som entreprenör?

Go Business erbjuder två program för dig som driver eget och vill utvecklas som entreprenör. Hangout finns till för dig som har ett nystartat företag och vill kickstarta din business. Inkubator för dig som har kommit en bit med ditt företagande och vill växla upp. I inkubatorprogrammet jobbar vi coacher nära tillsammans med dig för att du ska nå dina mål. Du kan delta helt digitalt, oavsett var i norra Sverige du bor. Läs mer om Go Business program och hur du anmäler dig.