Om Coronavirus Covid-19

Go Business tar ansvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller att minska smittspridningen av Coronaviruset Covid-19

I nuläget innebär det att vi fortsätter vår verksamhet som vanligt. Vi erbjuder alltid dig som deltagare i något av Go Business program möjlighet att delta online vid våra träffar.

Vi uppmanar dig som varit utsatt för ökad risk för smitta och dig som känner oro för smittspridningen att inte komma och arbeta i våra co-workingytor samt att delta digitalt vid våra träffar.

Här kan du få mer information:

Information om Coronaviruset (Piteå kommun)

Folkhälsomyndigheten