Finansiärer

Vi vill att Norrbotten ska växa och utvecklas och vi vet att kreativitet och entreprenörskap skapar tillväxt. Vårt mål är att stödja lokala entreprenörer så att fler vågar satsa på sina idéer och starta företag. På så sätt bidrar vi till att skapa en attraktiv region.

Vi är stolta att presentera de finansiärer som tror på oss och investerar i vår verksamhet.

Piteå Science Park
Region Norrbotten
Luleå Kommun

Piteå Science Park är grundare av Go Business Incubator och ansvarar för verksamhetens utveckling.