Historia

En framgångssaga

Konceptet Go Business föddes ur en undersökning som gjordes kring studentkulturen i Piteå 2008. För att kunna utveckla entreprenörskap uttrycktes en önskan om en social fysisk mötesplats, där nya entreprenörer skulle kunna driva upp och utveckla sina företagsidéer med hjälp och stöd av varandra. Utifrån denna tanke startades en inkubator på prov.

Go Business har funnits i sin nuvarande form sedan 2008, med lokaler i Acusticum vid Piteå Science Park. Sedan dess har inkubatorn vuxit både vad gäller storlek, bredd och innehåll. Till en början riktade sig verksamheten uteslutande till nya företagare inom de kreativa och kulturella näringarna. Idag välkomnas alla med tjänsteidéer – såväl kreatörer som ingenjörer. Vi har deltagare i alla åldrar från olika branscher inom tjänstesektorn och Go Business har blivit ett välkänt begrepp på många håll i hela regionen.

I takt med ett ökat intresse för inkubatorn och dess metoder har nya tjänster utformats successivt. Idag har Go Business fasta inkubatorer även i Luleå, vid Luleå Science Park och i Boden, vid Boden Business Park. Dessutom har vi utvecklat Go Mobile, en tjänst som innebär att vi besöker er och ger inspiration utifrån vårt koncept på orter som inte har en egen inkubator.

Sedan 2008 har mer än 150 nya entreprenörer tagit chansen och drivit företag med stöd av Go Business Incubator. Av dessa är en stor del fortfarande verksamma som egenföretagare på hel- eller deltid.