Öppet hus på Piteå Science Park

Inom ramen för kampanjen Mitt Europa som syftar till att visa upp EU-finansierade projekt bjuder Piteå Science Park och RISE in till öppet hus med en rad olika aktiviteter.

Go Business kommer att presentera projektet Go Cloud och du får chans att möta några Go Business-företag under frukosten på Piteå Science Park fredag 10 maj kl 9:30-10:30.

Varmt välkommen!

 

Hela programmet:

FREDAG 10 MAJ

KUNSKAPSALLÉN 14/
ACUSTICUM
kl. 09:30-10:30
Piteå Science Park bjuder in till fredagsfrukost och berättar om Intersective Innovation, ett projekt som utvecklar öppen innovation i skärningspunkten mellan olika branscher för att stärka små och medelstora företag.
Dessutom presenteras projektet Go Cloud, som digitaliserar Piteå Science Parks inkubator Go Business för att möjliggöra stöd till företag i hela regionen. Du får även besöka Go Business och möta några av de företag som deltar.

kl. 11:00-13:00
RISE Interactive bjuder in till Öppet Hus och berättar om sin verksamhet och samarbetet med små och medelstora företag i
projektet DesignIT. Kom och ta del av aktuella prototyper och
demos och testa ny spännande teknik. RISE Interactive bjuder
på lunchmacka. Begränsat antal platser.
Anmälan på: www.designitnorth.se

RISE ETC presenterar SunCold, ett projekt om solel i nordliga förhållanden. Experter från RISE visar solenergianläggningen Solvåg vid Piteå Science Park på universitetsområdet.
Ställ frågor om solel och delta i en tipspromenad.

 

FIBERVÄGEN 2
kl. 13:30-14:30
Swedish Composites Innovation Cluster (SWE-CIC) berättar om sin
samverkan kring utmaningsdriven innovation och utvecklingen
av fiberkompositer samt visar RISE Sicomps lab och SWE-CIC:s
Makerpace.

INDUSTRIGATAN 1
kl. 15:00-16:00
Bothnia BioIndustries Cluster berättar om hur en skogsindustriell
värdekedja hänger ihop och hur nya material och produkter kan
skapas från industrins sidoströmmar. Vi gör även ett kort studiebesök i RISE ETC:s labb.

 

Aktiviteten är en del i den europeiska
kampanjen ”Mitt Europa” som visar upp
EU-finansierade satsningar.