Stödpaket till kulturen

Regeringen föreslår ett krispaket i spåren av Coronaviruset motsvarande 500 miljoner kronor till kulturområdet, där pengarna är tänkt att fördelas via bidragsgivande myndigheter.

Regeringen har föreslagit att medel till kulturnäringen motsvarande 500 miljoner kronor, kommer att tilldelas verksamheter som förlorar intäkter till följd av begränsningen av offentliga tillställningar. Även mindre evenemang påverkas av Folkhälsomyndighetens riktlinjer och av allmänna beteendeförändringar. De som ska kunna få stöd är både stora och små aktörer som är verksamma inom kulturområdet. Organisationsform ska inte spela någon roll för att kunna få stöd.

Vi förstår att det finns en oro där ute, och Du som företagare är mer än välkommen att kontakta oss för att bolla tankar, idéer och hur vi på bästa sätt kan stötta dig i din fortsatta resa framåt.

För att läsa mer kring de stödpaket för företagare som i dagsläget finns att tillgå, kan du hitta dessa här