Den inre akademin

Ann-Catrine Nordberg hjälper människor med personlig utveckling. Hon coachar individuellt eller i grupp till att hitta klarhet, stärka sin inre kraft och hitta vägen framåt till sina mål och drömmar. Med sitt företag Den inre akademin vill hon fylla världen av människor som upplever hälsa, lycka, välfärd och högre medvetande som i sin tur bubblar ut sitt överflöd i världen.