Johanna Blylod

Exponering är en viktig del av vår vardag. Information exponeras av många syften exempelvis för att sälja, undervisa eller för att påverka. Utställningar är ett verktyg som används för att exponera, informera och skapa minnesvärda upplevelser. Utställningsmediet skapar mötesplatser, sprider information på lättillgångliga sätt, inspirerar och är ett tvärmedialt medium vilket innebär
att man kan bruka alla medieformer, det gäller bara att veta vilka som passar bäst och hur de fungerar i utställningssammanhang.

E-post: johanna@kreativexpo.se
Hemsida: http://www.kreativexpo.se
Facebook: http://www.facebook.com/kreativexpo